BSF Bibliotek

Finns i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Broängsgården på Falkvägen 42 i Tumba.

Ansvarig är Inger Feldhofer. Hon kan kontaktas på mail eller telefon 08-7782351

De senaste numren av de tidskrifter vi byter med andra föreningar finns här.

Vi har nu följande böcker som kan läsas på plats eller lånas hem. Uppdaterad 2015-03-17

Boktitlar Författare

Anor från landsvägen

Bo Lindwall       
Anor för släkten Eriksson i Sättna (Häfte) Oskar Norgren
Arkiv i Norrland nr 1-3 (Häfte) Oskar Norgren
Axevall Hus (Häfte) Björn Lippold
Bernadotte-ättlingar Ted Rosvall       
Botkyrkabygd, Från Mälarstrand till Österhav Botkyrka kulturnämnd
Börja forska kring ditt hus och din bygd Per Clemensson/Kjell Andersson
Början till sluter. Laga skiftet och torp-
bebyggelse i Östergötland 1827-1865
Kalle Bäck
De röda ladornas folk Elsa Lagervik
Den indelte soldaten Jan G. Ljungström
Det anno 1729 florerade Sverige Andreas Joacim von Henel
Det svenska dasset Kalle Bäck
Emigrantforskning, Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 1 Anna-Lena Hultman, Ted Rosvall
Fader okänd,  Sv. Släktforskarförbs handbok Nr 2 Elisabeth Reuterswärd       
Familjer i Edsele 1694 - 1898 Oskar Norgren
Fittja - Landet ur havet Hans Carlberg             
Forska själv Leif Gidlöf
Forsmark och järnet Georg Jonsson
Framtiden, Ångermanland-Varia Årsbok 1995
Frivillighetens kyrka (Huddinge) Ingvar Tyllström
Fårad mark Niklas Cserhalmi
Första bananen vid Vattenverket Margareta Larsson         
Genvägar Magnus Bäckmark      
Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige 
A-G /  L-Sn  /  So-Ö 
CM Rosenberg
Gods och gårdar, Jönköpings län, Band III  
Grytsläkten Oskar Norgren
Grödinge socken Ivar Schnell
Grödinge, En sockens historia från medeltid till nutid Brita Söderberg
Handbok of Early Advertising Art Clarence P. Hornung
Handskrifter med kulturhistoria Margareta Grafström   
Hantverkare i Strängnäs Årsbok 2003
Hembygdsforska. Steg för steg Per Clemensson/Kjell Andersson
Historiska ALBY, dramatik, romantik,teknik Martin Rosén
Huddinges historia
nr 1. Ortsnamn i Huddinge
nr 2. Huddinges kyrkor och präster
nr 3. Befolkning, Bosättning och Näringsliv i     
        Huddinge 1950-1980
nr 4. Förnyelse av Centrum
nr 5. Hudddinge i forntid
nr 6. Säterier och gårdar i Huddinge socken
nr 7. Kulturlandskap i Huddinge
nr 8. Huddinge vägnamn
Jan Paul Strid
Robert Bennd

Björn Lagervall
Bernt Mattson
Alf Nordström/ Jonas Ferenius
Lars Wikström
Ulf Sporrong
Alf Nordström
Hälsningar från Huddinge  (Häfte) Hans Björkman
Jubileumsnummer 1983-2013

Värmlandsanor   

Kartforskning. Sv. Släktforskarförb handbok Nr 3 Karl-Ingvar Ångström &
Björn Johansson               
Klockaren, Vallfart i tid och rum Erik Lindholm
Knekten i Helg och socken Björn Lippold
Kring Uttran Bengt av Klintberg            
Kronobåtsman Thomas Mattsson Jupiter Oskar Norgren        
Krumelurer i Arkiven - en pedagogisk resurs Karin Sjöberg,             2015-01
Skånes Arkivförbund 
Kyrkan-Lagen-Människan (Häfte)  
Latin för släkthistoriker Urban Sikeborg     
Långholmen den gröna ön Redaktör Carl-Johan Kleberg
Läsebok för släktforskare Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell
Matrikel över Civile Embets- o Tjenstemän i riket 1859  
Matrikel över tjänstemän vid Svenska Järnverk
och Järngruvor
 
Min Släkt, Handbok i släktforskarprogrammet Elinor Elmborg                  
Nybyggare i Folkhemmet
Invandrarminnen från Norra Södermanland
Bror-Erik Ohlsson m fl
Ordbok för Släktforskare Henrik Anderö
Ordbok för släktforskare ny utgåva 2008 Kent Andersson & Henrik Anderö
Ordna ditt släktarkiv P-O Bergman. I Carlsson, B Nilsson
Ortshistorisk landskapslista - 19 delar Institutet för ortshistoria
Ortsnamn i Östergötland Gösta Franzen
Riksarkivets förteckning över folkrörelsearkiv  
Rosenberg - Geografiskt lexikon  
Släkt och Hävd 1952 - Genealogiska Föreningen
Släkten Holmgren från Tryndberg Oskar Norgren
Släkten Trädgårdh från Skåne Kurt G Trädgårdh
Släktforska steg för steg (flera utgåvor) Per Clemensson/Kjell Andersson
Släktforska vidare Per Clemensson/Kjell Andersson
Släktforskarförteckning från Finland 1989  
Släktforskarna och Krigsarkivet.
En vägvisare till de militära källorna
 
Släktforskarens arbetsbok Jorge Lintrup              
Släktforskning, fortsättning Gunilla Didriksson       
Släktforskning grundkurs Gunilla Didriksson             
Släktforskningens mysterium Ewa Johansson           
Smedforska Ulf Berggren               
Soldatforska Lars Ericson Wolke
Soldatforskning. En kort handledning Björn Lippold
SSF:S "Föreläsningsbank" 1996  
SSF Årsböcker  1988 - 2012 Sveriges Släktforskarförbund
SSGF:S Skriftserie 3. Riksarkivet och släktforskaren Lars Hallberg m.fl.
Stockholm från A till Ö Söderort Hans Harlén       
Svenska sjukdomar i gångna tider Gunnar Lagerkranz
Svenska Smedsläkter nr 1 Garneij Köhler
Så minns jag min barndoms Tumba Carl-Gustaf Lilje
Sörmlandsbygdens årsbok  
Södermanlands, Färdvägar o vandringsleder Mårten Sjöbeck
Teds tankar (Kåserier från ordförande i Sv SFF 2000-2008) Ted Rosvall             
Torp och torpare i Grödinge Stig Geber och Sven Brask
Grödinge Hembygdsförening 1986
Tullingetraden, Historien om en gammal farled Martin Rosén
Tumba - Från kvarnboställe till municipalsamhälle Sammanställd av
Nancy Svensson, PRO
Underbefälets historia, minnes skrift Albin Widén
Uppsats nr 10 och 11 Helsingfors Släktforsförbund
Utvandring från Botkyrka Sten Almqvist
Valonbruksminnen Olov Isaksson
Vem är jag? Sassa Buregren
Våra anor i Härjedalen Oskar Norgren
Våra förfäder Rune Pettersson BSF - E-bok
Vägen till dina rötter Ewa Nilsson               
Vägnamn i Botkyrka S G Broström & Lars Sverin
Årstafruns dolda dagböcker Kristina Ekero Eriksson  
Överhet och allmänhet  Bror-Erik Olsson