Föreningens informationsblad utkommer normalt med 4 nummer per år.

BSF byter tidskrifter med ett stort antal andra föreningar. Dessa finns i Forskarrummet.
Vilka dessa föreningar är finns under länkar.
 

2015
NR 4 NOVEMBER     Senaste nummer!!
NR 3 SEPTEMBER  

NR 2 APRIL              Bilaga: Lars-Gunnars Lindströms artikel i sin helhet  
NR 1 FEBRUARI       bilaga medlemsavgift                                  

  2014
  NR 4 NOVEMBER
  NR 3 SEPTEMBER   
  NR 2 APRIL
  NR 1 FEBRUARI
   
2013 2012
NR 4 NOVEMBER   NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL  NR 2 APRIL 
NR 1 FEBRUARI   NR 1 FEBRUARI  
   
2011 2010
NR 4 NOVEMBER  NR 4 NOVEMBER 
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL  NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2009 2008
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2007 2006
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2005 2004
NR 4 NOVEMBER NR 5 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 4 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 3 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 2 FEBRUARI
  NR 1 JANUARI
   
2003 2002
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
2001 2000
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
NR 1 FEBRUARI NR 1 FEBRUARI
   
1999 1998
NR 4 NOVEMBER NR 4 NOVEMBER
NR 3 SEPTEMBER NR 3 SEPTEMBER
NR 2 APRIL NR 2 APRIL
EXTRANR MARS NR 1 FEBRUARI
NR 1 FEBRUARI